Stresstest – MEDEA

Profesjonalny polski program do badań wysiłkowych firmy MEDEA z Gliwic. 25 protokołów do 80 etapów własnych i Bruce’a, m. Bruce’a, Balke, Cooper, Ellestad, Naughton, RAMP, chłodzenie. System charakteryzuje się wysoką odpornością na zakłócenia – pomiary są wykonywane na wolnych od artefaktów, filtrowanych uśrednieniach pochodzenia zatokowego.

Zapytanie ofertowe

stresstest_medea_hipocrates

Charakterystyka sprzętu:

 • Możliwość powtarzania części spoczynkowej bez konieczności powtórnego wpisywania danych pacjenta.
 • Możliwość ręcznego wyboru QRS tworzących wzorce spoczynkowe.
 • Możliwość wykonania komputerowej interpretacji słownej EKG spoczynkowego.
 • Sterowanie bieżnią lub ergometrem wg. wybranej konfiguracji.
 • 25 protokołów do 80 etapów własnych i Bruce’a, m. Bruce’a, Balke, Cooper, Ellestad, Naughton, RAMP, chłodzenie.
 • Możliwość pomijania etapów podczas badania.
 • Trendy i kontrola „on line” parametrów odcinka S-T do 15 kanałów, obciążenia, T, HR, MET, DPR, MHR, %MHR itd.
 • Wyznaczanie punktów pomiarowych, z możliwością ręcznej korekty podczas i po badaniu.
 • Alarmy: złego kontaktu elektrod, arytmii, spadku HR i BP, obniżenia S-T wzgl/bezwzgl. wg. konfiguracji lekarza.
 • Dowolna konfiguracja ekranu: wybór amplitudy i przesuwu, ilości i rodzaju i koloru wyświetlanych odprowadzeń EKG.
 • Wydruki zapisu EKG, uśrednień i raportu podczas badania „na żądanie” i wg. Konfiguracji.
 • Badanie bez ryzyka powtarzania – łatwa weryfikacja i edycja pomiarów automatycznych na ciągłym zapisie po badaniu.
 • Automatyczne wyszukiwanie wartości max. i min. ST-L dla każdego kanału niezależnie, interpolacje uśrednień
 • Dowolna konfiguracja zawartości raportu.
 • Raporty w postaci elektronicznej

Wzposażenie standardowe:

 • ELEKTROKARDIOGRAF KARDIO PCM-u z kablem pacjenta.
 • Oprogramowanie Stresstest dla systemów Windows® XP, Vista, Win.7, Win. 8. Win. 8.1 w wersji 32 i 64bit (interpretacja pod 32bit).
 • Markowa bieżnia TRACKMASTER TMX 425 lub ergometr.
 • Zestaw komputerowy z monitorem LCD, drukarką laserową.

Zapytanie ofertowe