HScribe 5 – Mortara

Skalowalność rozwiązania
HScribe™ 5 można uruchomić na PC lub może tworzyć złożony, wielostanowiskowy system sieciowy. Wówczas stacje robocze realizują przypisane im funkcjonalności, związane z obsługą rejestratorów, czy analizą zapisów.
Raporty elektroniczne tworzone w oparciu o wspólną bazę danych trafiają do określonych lokalizacji tak rozbudowanego systemu.

Zapytaj o cenę


Mistrzowski algorytm Mortara VERITAS™

HScribe 5 zawdzięcza szybkość i poprawność rozpoznawania epizodów EKG algorytmowi Mortara
VERITAS, który skutecznie wykrywa i klasyfikuje pobudzenia oraz eliminuje zakłócenia.

Analizowanie EKG Pacjentów Monitorowanych
12-kanałowe EKG z systemu Surveyor™ Central
Mogą  zostać´ wysłane do HScribe 5 i poddane
pełnej analizie holterowskiej.

Dwukierunkowa komunikacja HL7
(Health Level 7) i DICOM®

HL7 umożliwia pobieranie z systemu HIS zleceń  z danymi pacjenta oraz odsyłanie wyników do systemu EMR. DICOM pozwala na pobierania list roboczych i przechowywanie badań w PACS.

Przesyłanie badań Holtera przez Internet
HScribe Web Upload umożliwia importowanie zapisów holterowskich ze zdalnych lokalizacji. Aplikacje klienckie Mortara korzystają  z bezpiecznych połączeń´ internetowych i pozwalają  na programowanie oraz odczyt rejestratorów, wprowadzanie danych pacjenta oraz przesyłanie zapisów do centrum analizy holterowskiej.

Wstawianie i usuwanie pobudzeń
– wstawianie etykiet w dowolnym miejscu przebiegu
– możliwość usuwania błędnych etykiet (załamek T, piki stymulatora itp.) przy zachowaniu otaczających interwałów RR do kalkulacji
– możliwość wykluczania całych regionów z analizy

Automatyczny opis
– rytm zastępczy komorowy
– rytm nieznany
– rytm stymulowany przedsionka
– rytm stymulowany podwójnie

Etykiety użytkownika
– aberracja
– blok odnogi pęczka Hisa
– pobudzenia zsumowane
– pobudzenia wtrącone

• Możliwość wyboru korekcji QT: liniowej, Bazett’a lub Fridericia
• Wybór opcji RR prior, RRc lub RR16 dla interwałów RR używanych z QTc
• Trendy QT/QTc zawierające wartości minimalne, średnie i maksymalne
• Trendy QT/QTc wyświetlane wspólnie z rytmem serca i trendami interwałów RR

Raport końcowy

– Możliwość edycji wszystkich wartości w podsumowaniu
– Możliwość dołączania/eliminowania kolejnych sekcji w raporcie końcowym
– Elementy w podsumowaniu zawierająca wartości oraz odnośniki do zapisu EKG
– W podsumowaniu możliwość wprowadzenia dowolnego tekstu lub wykorzystania wcześniej zdefiniowanych przez użytkownika opisów
– Możliwość wprowadzenia danych teleadresowych i logo placówki
– Możliwość dodania podpisu cyfrowego “Podpisane przez [nazwisko]”

Zapytaj o cenę