Holter SiliconBeat – Medea

Nowoczesny 12/3 kanałowy, cyfrowy system do analizy EKG metodą Holtera z oprogramowaniem dla Windows®.
W skład zestawu wchodzi: nowy dwusystemowy rejestrator SiliconBeat Blue – 3 i 12 kanałowy w zależności od podpiętego kabla, a także oprogramowanie. W opcji także dostępne z zestawem komputerowym i drukarką.

ZAPYTANIE OFERTOWE

medea_holter_EKG_hipocrates

ANALIZA ARYTMII :

• Detekcja i analiza klas arytmii komorowych i nadkomorowych, pauz, bradykardii, tachykardii, SVT, VT, 2RR, RT oraz innych.
• Możliwość zdefiniowania własnych kryteriów wykrywania arytmii i reanalizy.
• Przeglądanie, edycja, reklasyfikacja, łączenie i wykluczanie na poziomie wzorców zespołów QRS i arytmii.
• Funkcja ponownego przeszukania i reklasyfikacji wskazanego pobudzenia wg wybranego kanału, podobieństwa itp.
• Tabelaryczna i graficzna prezentacja trendów występowania poszczególnych grup arytmii.
PRZEGLAD ZAPISU:
• Szybki tryb przeglądania ze wspomaganiem funkcji DirectX i akceleratorów kart graficznych.
• Szybki dostęp do dowolnego momentu zapisu wg. markerów użytych przez pacjenta.
• Wygodna funkcja pomiarowa amplitudy, interwału i częstości rytmu serca.
• Możliwość wysłania przez e-mail fragmentu EKG do konsultacji.
• Zapis i odczyt stanu edycji badania. Możliwość przerwania i powrotu do analizy w późniejszym czasie.
ANALIZA CZESTOSCI RYTMU SERCA:
• Trend HR, obliczana jest wartość średnia oraz chwilowe wartości maksymalne i minimalne dla każdej minuty zapisu.
• Półautomatyczne wykluczanie zakłóceń. Możliwość korekty trendu częstości rytmu serca.
• Automatyczne wyszukiwanie minimalnych i maksymalnych wartości HR.
ANALIZA ODCINKA ST:
• Trend obniżenia odcinka ST dla każdego z kanałów, obliczane jest obniżenie średnie, maksymalne i minimalne dla każdej minuty.
• Automatyczne lub ręczne ustawianie znaczników pomiarowych obniżenia i nachylenia.
• Konfiguracja kryteriów wykrywania epizodów odcinków ST, szybka edycja pomiarów ST, półatomatyczne usuwanie zakłóceń.
ANALIZA ODCINKA QT:
• Skorygowany i nieskorygowany pomiar odcinka QT dla każdego z kanałów.
• Szybka edycja pomiarów QT z automatycznym wyszukiwaniem wartości minimalnych i maksymalnych oraz wykluczaniem.
ANALIZA ZMIENNOSCI – HRV:
• Zmienność rytmu serca (HRV) dla całego lub wybranego fragmentu zapisu.
• Tachogram i Histogram odcinków RR – edycja, interpolacja artefaktów oraz arytmii, statystyczna analiza zmienności rytmu serca.
• Łączny histogram (joint histogram), analiza widmowa fourierowska i autoregresyjna, analiza fraktalna (teoria chaosu).
• Analiza neuropatii cukrzycowych.
ANALIZA STYMULATORÓW JEDNOJAMOWYCH l DWUJAMOWYCH
RAPORTY:
• Kilka rodzajów wbudowanych raportów, dowolna konfiguracja własnych raportów ( kilkadziesiąt możliwości).
• Podgląd raportów przed wydrukiem, możliwość wysyłania raportu przez internet z notatką tekstową lub dźwiękową.
• Wydruk dowolnego ekranu – z dostosowaną do EKG funkcją PRINT SCREEN.
• Możliwość archiwizacji raportu końcowego w typowych formatach graficznych np. JPG, TIF, GIF itp.

ZAPYTAJ O PRODUKT