HolCARD 24W – ASPEL

Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera wraz z wybranym rejestratorem: Aspekt 703, Aspekt A800, Aspekt A812 lub Aspekt A903. Przeznaczone jest ono do instalacji na komputerze użytkownika. Pozwala na szybkie wykonanie podstawowych analiz EKG (ocenę arytmii i odcinka ST), przeprowadzenie analiz zaawansowanych w zakresie oceny zmienność rytmu (HRV), odstępu QT oraz analizę pracy rozrusznika serca.

Zapytaj o cenę

Dostępne także wraz z Samodzielnym Stanowiskiem Diagnostyki Medycznej jako:

HolCARD 24W Delta System – kliknij i dowiedz się więcej
HolCARD 24W Gamma System – kliknij i dowiedz się więcej

 

alfa system

 

 • Do wyboru zestaw z jednym z następujących rejestratorów: Aspekt 702, Aspekt A800, Aspekt A812 lub Aspekt A903
 • Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym
 • Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin
 • Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)
 • Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie
 • Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych
 • Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych
 • Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV
 • Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
 • Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie
 • Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości
 • Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej
 • Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca

Zapytaj o cenę

Zobacz także:

Holter SiliconBeat - Medea

Holter SiliconBeat – Medea

Stanowisko do odczytu Holtera EKG – ASPEL

Stanowisko do odczytu Holtera EKG – ASPEL